HSVE - Hond en Sport Van Elteren

Huisregels HSVE

 • HSVE is zeker voorstander van titerbepaling. Meten is weten en op het juiste moment enten! Anders; hond moet de juiste entingen voor zijn leeftijd hebben gehad.

 • Honden zijn aangelijnd, tenzij de trainer u verzoekt uw hond los te maken.

 • Tijdens de les wordt er geen telefoon gebruikt.

 • Flexilijnen zijn niet toegestaan.

 • HSVE is gesloten op officiële feestdagen, tenzij in overleg met cursisten anders wordt besloten.

 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.

 • HSVE adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard WA-verzekering.

 • De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door HSVE van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 • HSVE is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen.

 • Bij blessure van de hond kan niet worden getraind. Er kan in overleg gewerkt worden aan opbouw / terug komst in de sport.

 • Indien er vrijwillig wordt gestopt met een strippenkaart, wordt er geen geld geretouneerd.

 • Indien HSVE op enig moment van mening is dat behendigheid geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan HSVE de hond uitsluiten van verdere deelname. Indien dit van toepassing is, zal het cursusgeld, met uitzondering van de genoten lessen, geretourneerd worden.

Hal regels.

 • Parkeren kan achter de hal.

 • In de hal zijn schone schoenen verplicht.

 • Roken is niet toegestaan in de hal.

 • Koffie / thee / 'koelkast'drinken zijn zelfservice en €0,50.

 • Loopse teven zijn toegestaan MITS zij een broekje dragen.

 • Bij ziekte of diarree van de hond bent u uitgesloten van de les.

 • De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Hondenpoep moet worden opgeruimd en in een gesloten zakje in de emmer gedeponeerd worden. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling. Er zijn spray's en doekjes aanwezig voor het schoonmaken van het kunstgras.

 • De kleding van de cursist is afgestemd op het trainen met honden.

 • Bij minderjarige cursisten wordt gekeken of het mogelijk is om te trainen. Denk hierbij aan de omgang baas-hond. In overleg met HSVE dienen ouders / wettige vertegenwoordigers ten aller tijde aanwezig te zijn, tenzij anders wordt besproken.