HSVE - Hond en Sport Van Elteren

Huisregels HSVE

 • HSVE is zeker voorstander van titerbepaling. Hond moet de juiste entingen voor zijn leeftijd hebben gehad.
 • Parkeren is enkel toegestaan op de parkeerplaats op het grind.
 • Honden zijn aangelijnd, tenzij de trainer u verzoekt uw hond los te maken.
 • De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Hondenpoep moet worden opgeruimd en in een gesloten zakje in de emmer gedeponeerd worden. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 • Loopse teven zijn toegestaan. Dit melden is echter wel prettig.
 • Bij ziekte of diarree van de hond bent u uitgesloten van de les.
 • Tijdens de les wordt er geen telefoon gebruikt.
 • Flexilijnen zijn niet toegestaan.
 • Roken is alleen bij de auto’s toegestaan. Dus niet roken op/rond het veld en in de kantine.
 • HSVE is gesloten op officiële feestdagen, tenzij in overleg met cursisten anders wordt
 • besloten.
 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 • HSVE adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard WA-verzekering.
 • De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door HSVE van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist. 
 • HSVE is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen. 
Behendigheid

 • De eerste les, mag als proefles gebruikt worden.
 • Hond komt in aanmerking boven de leeftijd van 12 maanden voor small en medium.
 • Grote honden (large) komen in aanmerking als de hond 15 maanden is.
 • Bij voldoende aanmeldingen kan er pre-agility worden gegeven.
 • Er wordt gewerkt met een strippenkaart, zie ‘cursus’.
 • Bij blessure van de hond kan niet worden getraind. Er kan in overleg gewerkt worden aan opbouw / terug komst in de sport.
 • Voor jongere honden kunnen eventueel korte privélessen gegeven worden, waar aandacht besteed wordt aan onder andere balans en coördinatie en spelen(d)/leren.
 • Indien HSVE op enig moment van mening is dat behendigheid geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan HSVE de hond uitsluiten van verdere deelname. Indien dit van toepassing is, zal het cursusgeld, met uitzondering van de genoten lessen, geretourneerd worden.   
Hoopers

 • De eerste les, mag als proefles gebruikt worden.
 • Wanneer een hond redelijk kan wachten mag deze starten met Hoopers. Aan wachten wordt uiteraard gewerkt tijdens de cursus.
 • Bij ongeveer 6 maanden mag uw hond starten met Hoopers.
 • Bij Hoopers mogen honden met beperkingen ook trainen. Graag in overleg! Dit vanwege mogelijk aanpassingen in trainingsopzet.
 • Er wordt gewerkt met een strippenkaart, zie ‘cursus’.
 • Hoopers is een uitermate goede voorbereiding om door te stromen naar de behendigheid.
 • Trainen met (blijvende) blessures gaat altijd in overleg.Cursus

 • De gemiste lessen kunnen binnen een tijdsbestek van begin cursus tot dertien (13) weken later worden ingehaald. Dat wil zeggen, dat u binnen een tien (10) weken-kaart, drie (3) keer mag afzeggen en mag inhalen.
 • In het geval van overmacht door extreme weersomstandigheden of ziekte trainer worden deze lessen verschoven.
 • Voor aanvang van de eerste les, dient u het cursusgeld, gelieve gepast en contant te hebben voldaan.
 • Tot 16.00 uur van de cursusdag kunnen wijzingen optreden betreffende uw les.
 • Indien u later dan 16.00 uur afmeld, vervalt de mogelijkheid om uw les in te halen.
 • Uw mail of telefoonnummer (groeps- WhatsApp) kan gebruikt worden voor het informeren of afmelden van de les.
 • Cursisten dienen vijf (5) minuten voor aanvang van de les, aanwezig te zijn, bij het veld.
 • Wanneer een cursist twee (2) keer zonder afmelding niet aanwezig is, kan de toegang tot de cursus geweigerd worden zonder teruggave cursusgeld.
 • De kleding van de cursist is afgestemd op het trainen met honden.
 • Bij minderjarige cursisten wordt gekeken of het mogelijk is om te trainen. Denk hierbij aan de omgang baas-hond. In overleg met HSVE dienen ouders / wettige vertegenwoordigers ten aller tijde aanwezig te zijn, tenzij anders wordt besproken.
Puppy's

 • Puppy's komen in aanmerking vanaf 8 weken tot 26 weken.
 • Daarna kan worden doorgestroomd naar de Hoopers. Vanuit de Hoopers kan worden doorgestroomd naar de behendigheid.